Корпоративный блог Monitorul fiscal FISC.md
2590

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” a editat numărul 3(13)

Tema principală a numărului 3(13), editat în luna mai, este axată pe studiul particularităţilor aplicării  impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2013. În acest număr găsiţi informaţia complexă despre tot spectrul de categorii ale obiectelor imobile, impozitarea cărora este reglementată de prevederile Titlului VI al Codului fiscal din anul curent.
 
În compartimentul Documente şi comentarii accentul este pus pe aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora. Tot în contextul formularelor tipizate, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a efectuat modificări în Ordinul nr. 566 din 7 noiembrie 2007, cu privire la taxa pentru apă (Forma TA-08).
 
Compartimentul nominalizat mai include informaţii cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti; prezentarea particularităţilor ce prevăd aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2013; normele de bază şi principiile de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător; unele explicaţii privind aplicarea taxelor locale.   

Reieşind din politica revistei, orientată spre dezvoltarea unui dialog continuu cu cititorii noştri, în acest număr am atras mai multă atenţie rubricii Întrebări şi răspunsuri. Astfel, Maia Căţel – inspector principal de stat, Direcţia asistenţa contribuabililor, IFPS  clarifică Unele aspecte ale evidenţei mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Autorul oferă răspunsuri la întrebările legate de deducerea cheltuielilor pentru reparaţie şi limitele acestora, totodată vorbind şi despre lipsa necesităţii de a transfera mijloacele fixe dintr-o categorie de proprietate la alta, în urma schimbării normei de uzură, operate prin modificarea art. 26 alin. (8) din Codul Fiscal, dat fiind faptul că, atribuirea acestora se face la momentul punerii lor în aplicare.
 
În articolul său despre Particularităţile aplicării impozitelor pe venit pentru persoanele fizice şi juridice, autorul prezintă informaţia despre procedura trecerii dreptului de proprietate a bunului imobil, dacă acesta a fost efectuat prin contractul de donaţie, ulterior fiind instrăinat de donator; despre termenul de restituire a supraplăţii la impozitul pe venit pentru entitate ş.a.
 
Informaţia privind Unele particularităţi de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru întreprinderea  reorganizată,  găsiţi  în articolul prezentat de Ala Pojoga, inspector principal din cadrul Direcţiei asistenţa contribuabililor, IFPS.
 
Monitorul fiscal FISC.MD îşi informează abonaţii despre Aplicarea T.V.A. la operaţiuni de majorare a capitalului statutar, cât şi despre T.V.A. şi locul livrării serviciului  — materialele respective fiind pregătite de Olga Golban, inspector principal de stat, Direcţia asistenţa contribuabililor, IFPS. Studiul temei în discuţie îl continuă Victoria Belous, şef adjunct al Direcţiei juridice, IFPS, în articolele despre calcularea T.V.A. la transferarea dreptului de autor şi T.V.A. aferentă bunurilor depistate lipsă.
 
Examinarea cazurilor concrete ce vizează Practica judiciară în partea ce ţine de TVA este elaborată de Direcţia juridică IFPS  şi prezentată în limba rusă, iar versiunea în limba de stat abonaţii revistei o vor primi prin intermediul Newsline.
 
Ţinând cont de anunţarea temei de bază a numărului curent, unele detalii despre impozitarea bunurilor imobiliare finisate şi nefinisate găsiţi în articolul Cu privire la evidenţa şi impozitarea bunurilor imobiliare, autor Stela Guțu, şef al Direcţiei metodologia administrării impozitelor şi taxelor locale, IFPS.
 
Compartimentul Practica fiscală, începe cu articolul despre Unele aspecte ale reprezentării declaraţiei fiscale  modificate, în care Vadim Mîţu, inspector superior din cadrul Direcţei juridice a IFPS prezintă informaţia referitor la cerinţele şi regulile ce trebuie urmate în cazul depunerii unei declaraţii modificate, atât în variantă electronică, cât şi celei pe suport de hârtie. 
 
Oleg Lupașco, şef al Secţiei managementul arieratelor din cadrul IFPS, continuă tratarea subiectului început în numărul anterior şi anume: Metodologia măsurilor de asigurare a recuperării forţate impozitelor aplicate de autorităţile fiscale, reflectând  toate etapele procedurii de executare silită în vederea stingerii restanţelor contribuabililor faţă de buget.
 
Un alt tip de întrebări oferite din domeniul practicii judiciare se referă la Aspectele de contestare a actelor organului fiscal, unde sunt analizate situaţii de dezacord şi contestare a deciziei emise de organul fiscal.
 
Mihail Garmandir – şef al secţiei Contestaţii şi reprezentarea în instanţele de judecată, IFPS şi Irina Cebaniuc – inspector principal, secţia Gestionarea proceselor de insolvabilitate, IFPS,  în cadrul rubricii Consultaţii juridice, informează abonaţii revistei cu Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor, referindu-se la aspectele de bază ale declanşării proceselor de insolvabilitate stipulate în Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 (pusă în aplicare începînd cu 14.03.2013).
 
Rubrica Expert, prezentată de economistul Liliana Agarkova, conţine informaţie despre Locul prestării serviciului, menţionând că “Determinarea locului prestării serviciului pentru aplicarea T.V.A. este una dintre cele mai complexe şi ambiguu tratări în interpretarea corectă. Dovada în acest sens sunt schimbările care au fost făcute în Directiva UE”.
 
Prin intermediul rubricii Monitor, cititorii se vor informa cu modul de Aplicare a metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice cu venituri/averi mari, material pregătit de Maia Tverdohleb, şef al Direcţiei impozitarea persoanelor fizice, IFPS.
 
În Analize şi statistici găsiţi efectuată o Analiză a activităţii din domeniul construcţiilor civile şi industriale, prezentând date concrete despre evoluţia cifrei de afaceri a companiilor din domeniul construcţiilor civile, cât şi evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi profitului acestor companii.
 
Cititorii materialelor rubricii servicii.fisc.md sunt permanent informaţi cu cele mai noi oferte, create special pentru a optimiza procesul administrării fiscale. Astfel, în acest număr este publicată instrucţia pas cu pas despre cum să deveniţi proprietarul unei semnături mobile, cum se activează acest serviciu şi care sunt avantajele utilizării acestuia.
 
Aici găsiţi şi răspunsuri la “Întrebări frecvente” privind utilizarea Declaraţiei electronice  — metodă electronică de prezentare a rapoartelor fiscal, care va fi permanent la îndemâna dvoastră şi despre care revista îşi asumă responsabilitatea să publice în continuare mai multe informaţii.
 
În compartimentul Panorama este prezentată opinia expertului Peter Menhard Despre  instrumentele de stimulare a creşterii politice. Pe parcurs, expertul face trimiteri la sistemul fiscal din Danemarca şi experienţele ce ar putea fi utile sistemului din Republica Moldova, cum ar fi:  transparenţa şi un bun marketing al alocărilor bugetare.
 
Numărul 3(13) finisează cu rubrica Noutăţi fiscale în care cititorii vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu cele mai importante evenimente din domeniul fiscal ce se desfăşoară pe plan extern.
 
Totodată, ţinem să menţionăm că traducerea materialelor (în limbile română sau rusă) în format electronic o puteţi primi prin intermediul modulului de informare “Newsline Monitorul Fiscal FISC.MD”.
 
Pentru a beneficia de informaţia prezentată, aducem la cunoştinţa contribuabililor că au posibilitatea să procure şi în continuare abonament pentru publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, preţul căruia constituie 599 lei (6 reviste). 
 

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de abonare la publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizualizaţi pagina web monitorul.fisc.md.via | monitorul.fisc.md

0 комментариев

:) :( ;) :o O:-) (muscle) (bee) :-D :-P :-$ (bye) (clap) (crazy) (curtsey) (dance) ]:-> 8-) (drink) (friend) (blum) :`( (hide) (rose) (y) <3 (help) :* (zzz) (music) (no) (party) (popcorn) (preved) (punish) (rofl) (rtfm) (tease) (thanks) :o

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.