Корпоративный блог Monitorul fiscal FISC.md
2819

Un nou număr al publicaţiei periodice „Monitorul fiscal FISC.md” ediţia 2(6) 2012

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” a ajuns la cea de-a 6-a ediţie. În acest număr, contribuabilii vor avea posibilitatea să se informeze mai detaliat cu legea bugetului de stat pentru anul 2012, legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2012, anumite documente necesare în activitatea unei întreprinderi, diverse comentarii, consultaţii juridice, informaţie analitică şi date statistice, răspunsuri oficiale la anumite întrebări din domeniul fiscal, parvenite din partea unor specialişti în domeniu. Toate documentele şi articolele scrise de autori în acest număr sînt publicate în două limbi. 

    Una din  temele importante abordate în cadrul acestui număr este masa rotundă, care s-a desfăşurat cu genericul “Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”, organizată la sfîrşitul anului trecut de către IFPS, Fondul Monetar Internaţional (FMI), proiectul USAID/BIZTAR şi Î.S.”Fiscservinform”. În compartimentul “Microfon” sînt publicate discursurile participanţilor la masa rotundă — reprezentanţii diverselor companii, IFPS, experţilor de la FMI, material general al dezbaterilor desfăşurate în cadrul evenimentului. 

    Cuprinsul publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”  nr.2(6) include 7 compartimente, în care sunt publicate următoarele articole:
  

    A. Compartimentul ”Documente şi comentarii”:
— Legea bugetului de stat pe anul 2012;
— Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;
— Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţa medicală pe anul 2012;
— Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010;
— Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă);
— Cu privire la impozitarea dividendelor;
— Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale;
— Cu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale;
- Cu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011;
- Privind aplicarea accizelor la producţia alcoolică;
- Referitor la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar;
- Referitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare din 13 ianuarie 2012;
- Unele modificări şi completări în titlurile VI, VII,VIII şi IX ale Codului fiscal;
- Lista întreprinderilor cu dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale;
- Privind impozitul pe venit pentru executorii judecătoreşti;
- Modificările şi completările în Codul penal şi Codul contravenţional.
 
    B. Compartimentul „Întrebări şi răspunsuri”
- Petru Griciuc. „Reflectarea veniturilor şi scutirilor ale persoanei fizice în Declaraţia CET08”;
- Igor Lazari, Olga Golban.  „Unele aspecte privind aplicarea T.V.A”
 
    C. Compartimentul „Practica fiscală”
-   Alexei Sochircaru. „Privind completarea Registrului maşinii de casă şi control în   cazul în care în ziua de gestiune n-au fost înregistrate operaţiuni economice”;
— Diana Puga. „Întrebările contribuabililor referitor la efectuarea controalelor ficsale”;
- Natalia Plămădeală. „Impactul reorganizării persoanelor juridice, ce practică activitate de întreprinzător, asupra înscrierilor în Registrul fiscal de stat”.
 
    D. Compartimentul „Consultaţii juridice”
- Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc. „Despre procedura de insolvabilitate”;
- Mihail Garmandir, Victoria Dolghi. „Unele aspecte juridice ale examinării cazului de încălcare fiscală”.
    E. Compartimentul „Microfon”
— Vitalie Condraţchi. „Serviciul fiscal are nevoie de o modernizare esentiala (interviu cu Tokhir Mirzoev)
— Nicolae Platon. „Reforma SFS – sarcina primordială”;
— Norman Gillanders. „Bunul simţ – regula de aur în relaţia fiscului cu mediul de afaceri”;
— Iurii Lichii. „Prezentarea  poziţiei oficiale a Serviciului Fiscal: probleme şi soluţii”;
— Stela Alexa. „Tenţinţe globale în administrarea fiscală”;
— Raisa Bejan, Svetlana Ceban, Alexandru Munteanu, Mihail Caraman, Alex Milcev. „Practicile fiscale prin prisma reprezentanţilor businessului”;
— Ion Prisăcaru. „Principiul abordării pe procese la realizarea reformei fiscale”;
— Veaceslav Ciobanu. „Reflecţii pe marginea participării la Masa rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”;
— Vitalie Condraţchi. „Poziţia oficială, practica fiscală şi prezumţia nevinovăţiei Dezbateri în cadrul mesei rotunde „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”;
— Liliana Agarcova. „Despre formalizarea  procesului de afaceri privind pregătirea explicaţiilor destinate contribuabililor”;
— Viorel Rusu. „Aspectele legale privind interpretarea şi/sau aplicarea legislaţiei fiscale”.
    F. Compartimentul „servicii.fisc.md”
— Informaţii utile privind depunerea declaraţiei pe venitul persoanelor fizice CET08.
 
    G. Compartimentul „Аnalize şi statistică”
— Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011. 

    Contribuabilii interesaţi de a se documenta cu informaţie din prima sursă, pot şi în continuare să procure abonament pentru anul 2012, în sumă de 449 lei pentru 6 numere preconizate pe parcursul întregului an. Dacă nu dispuneţi de timp ca să Vă deplasaţi la sediul instituţiei, Î.S.”Fiscservinform” – responsabilă de toate activităţile administrativ-organizatorice aferente revistei, a creat condiţii de maximă comoditate şi oferă tuturor oportunitatea de abonare online. Accesaţi portalul monitorul.fisc.md, completaţi formularul de abonare pentru anul 2012 şi deveniţi unul din cei peste 2000 de abonaţi ai publicaţiei periodice „Monitorul fiscal Fisc.md”: rapid, simplu şi comod!

    În contextul celor relatate, aducem la cunoştinţa tuturor contribuabililor că începînd cu data de 27 februarie s-a dat start unei acţiuni promoţionale. Astfel, cei care vor procura abonament pentru anul 2012 din incinta Î.S.”Fiscservinform” (str. Ştefan cel Mare 162, etajul 2, biroul 220, edificiul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare), urmează să beneficieze gratis de ediţiile anului 2011 (în limita stocului disponibil). 
    
    Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon (022) 822 031 sau accesaţi pagina web monitorul.fisc.md

0 комментариев

:) :( ;) :o O:-) (muscle) (bee) :-D :-P :-$ (bye) (clap) (crazy) (curtsey) (dance) ]:-> 8-) (drink) (friend) (blum) :`( (hide) (rose) (y) <3 (help) :* (zzz) (music) (no) (party) (popcorn) (preved) (punish) (rofl) (rtfm) (tease) (thanks) :o

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.