Monitorul fiscal FISC.md
1973

„Monitorul fiscal FISC.md” – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

La data de 30 august curent a avut loc masa rotundă cu genericul „Monitorul fiscal FISC.md – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat”, organizată de colegiul tehnic al ediției, care reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat – revista „Monitorul fiscal FISC.md”.

La eveniment au participat Dl Ion Prisăcaru, Şef al IFPS,membrii colegiului redacţional: Gheorghe Cojocaru şi Iuri Lichii, Şefii adjuncţi ai IFPS, Vitalie Coceban, admnistrator al Î.S. „Fiscservinform”; Procopie Duca, Şef al Direcţiei administrare fiscală a sectorului Buiucani; Mihail Garmandir, şef al Secţiei contestaţii şi reprezentarea în instanţele de judecată, IFPS; Veaceslav Ciobanu, Administrator al „Optim Audit”S.R.L.; Sergiu Dumitraşcu, Manager, PwC Moldova; Liliana Agarcova, economist; partenerii PP „Monitorul Fiscal FISC.md” (în anii 2011-2012) – proiectul „USAID” Moldova, SA ”Moldova Agroindbank” BC, SA „Orange Moldova”, „Daac System Integrator”SRL şi autorii revistei: Maia Tverdohleb, Şef direcţie impozitarea persoanelor fizice IFPS; Veronica Vragaleva, Şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe, IFPS; Olga Golban, inspector fiscal principal de stat, IFPS; Ludmila Gropa, inspector fiscal principal al Direcţiei administrarea impozitelor și taxelor locale, IFPS; Ludmila Lapiţcaia, doctor în economie, director companiei de audit „Europro-Audit”; Ludmila Skakunova, lector ACAP, altele. De asemenea la eveniment au fost prezenţi cititorii devotaţi care au venit cu idei şi propuneri de perfecţionare a publicaţiei.
Monitorul fiscal FISC.md
1873

Invitaţie la conferinţă de presă: Lansarea paginii oficiale web a publicatiei periodice Monitorul fiscal FISC.md

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor mass-media!
La data de 9 iulie 2013, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat organizează conferinţă de presă cu ocazia lansării versiunii electronice  a Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, care reflectă poziţia oficială a SFS şi serveşte drept  instrument modern de promovare a transparenţei şi politicii de parteneriat între societate şi organul fiscal.
 
În  cadrul conferinţei va fi prezentată versiunea electronică  „Monitorul Fiscal FISC.md”, vor fi oferite informaţii cu privire la: premisele creării pagini, criteriile de implementare, aspectele tehnice şi modul de utilizare a revistei electronice. În premieră, vor fi prezentate module inedite de informare şi accesare a articolelor publicate din cadrul ediţiilor anterioare, documentelor legislative, scrisorilor şi ordinelor emise de către organele fiscale.
 
Versiunea electronică este completată cu un set de servicii de comunicare şi interacţiune de socializare utilizate pe internet, despre care la fel veţi afla în cadrul conferinţei de presă.
Monitorul fiscal FISC.md
2974

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” a editat numărul 3(13)

Tema principală a numărului 3(13), editat în luna mai, este axată pe studiul particularităţilor aplicării  impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2013. În acest număr găsiţi informaţia complexă despre tot spectrul de categorii ale obiectelor imobile, impozitarea cărora este reglementată de prevederile Titlului VI al Codului fiscal din anul curent.
 
În compartimentul Documente şi comentarii accentul este pus pe aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora. Tot în contextul formularelor tipizate, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a efectuat modificări în Ordinul nr. 566 din 7 noiembrie 2007, cu privire la taxa pentru apă (Forma TA-08).
 
Compartimentul nominalizat mai include informaţii cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti; prezentarea particularităţilor ce prevăd aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2013; normele de bază şi principiile de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător; unele explicaţii privind aplicarea taxelor locale.   
Monitorul fiscal FISC.md
11818

Aplicarea impozitului pe venitul angajaţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale în Republica Moldova

www.imagesu.netPe parcursul anului 2012, prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 şi Legea nr. 27 din 01.03.2012 au fost operate o serie de modificări la prevederile Codului fiscal, care au vizat în mod direct activitatea persoanelor fizice angajate în cadrul companiilor ce prestează servicii în domeniul tehnologiilor informaţionale. Respectiv, în contextul aplicării corecte a impozitului pe venit asupra veniturilor primite de persoanele fizice în cauză, se propune o trecere în revistă a principalelor aspecte ce ţin de problema dată, cu prezentarea, după caz, a exemplelor de completare a formelor şi a dărilor de seamă fiscale.
Monitorul fiscal FISC.md
1713

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” a tipărit numărul 2(12)

Monitorul Fiscal FISC.MD 2(12) 2013La acest început de primăvară, publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” a editat cel de-al II-lea număr din acest an — ediţia 2(12). Aşa cum am obişnuit deja cititorii noştri, revista îşi păstrează compartimentele de bază în care se include informaţie detaliată, prezentată de specialişti în domeniu.

În rubrica „Documente şi comentarii” abonaţii se vor putea familiariza cu informaţii privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională (IVAO) a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, obţinînd răspuns la întrebarea: „Cine sînt vizaţi de obligativitatea aplicării IVAO?”. Iar pentru ca persoanele vizate să nu se confrunte cu anumite dificultăţi în procesul de completare a acestui formular, actualul număr include explicaţii cu privire la fiecare etapă de integrare a datelor. La acest compartiment, revista conţine şi ordinul nr.16 din 11.02.2013, emis de Ministerul Finanţelor, cu privire la aprobarea dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională.
Monitorul fiscal FISC.md
2529

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” oferă GRATUIT Codul Fiscal pentru anul 2013, actualizat la data de 4 februarie curent!

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” oferă GRATUIT tuturor contribuabililor care au procurat abonament pentru anul curent, cea mai nouă versiune a Codului Fiscal al Republicii Moldova, actualizat la data de 4 februarie 2013.
 

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” este unica revistă care a tipărit Codul Fiscal pentru anul 2013 (în limbile română şi rusă), actualizat la data de 4 februarie curent. Ediţia include cele mai recente modificări a Codului Fiscal, adoptate prin:
Monitorul fiscal FISC.md
8651

S-a editat primul număr din acest an al publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Ediţia Nr. 1 (11) se axează pe „Legea bugetului de stat pentru anul 2013”; „Legea bugetului asigurărilor sociale de stat” şi „Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” pentru anul în curs, prezentate atît în limba de stat, cît şi în limba rusă. Tot aici, în compartimentul  „Documente şi comentarii” contribuabilii au posibilitatea să afle detalii „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control de către organizaţiile necomerciale” şi ce sancţiuni le pot fi aplicate în cazul prezentării dărilor de seamă care conţin informaţie neautentică.   
 
Revista ce reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat – „Monitorul Fiscal FISC.MD” pune accent pe necesităţile teoretice şi practice ale contribuabililor, stabilind un feed-back permanent cu aceştia. Anume după aceste principii se completează rubrica„Întrebări şi răspunsuri”. Astfel, la compartimentul dat, Olga Golban – inspector fiscal superior de stat, Secţia asistenţă a contribuabililor din cadrul IFPS, a răspuns agenţilor economici la întrebările ce vizează aplicarea T.V.A.; Maia Caţel – inspector principal, direcţia asistenţa contribuabililor, IFPS, a oferit detalii la întrebările legate de impozitarea veniturilor întreprinderilor mici şi mijlocii iar Stela Guţu – şef al Secţiei metodologia administrării impozitelor şi taxelor locale din cadrul IFPS şi Liudmila Gropa – inspector fiscal principal, Secţia metodologia administrării impozitelor şi taxelor locale din cadrul IFPS, au dat răspuns cu privire la implementarea şi administrarea patentei de întreprinzător; despre impozitul pe bunurile imobiliare şi particularităţile aplicării taxelor locale.
Monitorul fiscal FISC.md
1669

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” îşi completează colecția de reviste cu un nou număr.

În curînd toţi abonaţii publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” vor deveni posesorii numărului 06 (10) al revistei ce sistematizează practica fiscală şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Menţionăm că acest număr al publicaţiei periodice este ultimul pentru anul 2012. 


Aşa cum deja a obişnuit cititorii săi, şi ediţia dată a „Monitorului Fiscal FISC.MD” conţine un şir de informaţii detaliate, diversificate şi incontestabil utile pentru activitatea curentă a contribuabililor. 
Monitorul fiscal FISC.md
2956

A fost tipărită ediţia din septembrie a publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”


Fiind convinşi de importanţa temei privind metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, specificată şi pe coperta ediţiei din luna septembrie, precum şi de necesitatea  noutăţilor fiscale pentru cititorii revistei noastre, membrii Colegiului de redacţie au hotărît ca Nr. (5) 9 să nu fie editat înainte de publicarea oficială a Legii Nr. 178 din 11.07.2012 (Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14 septembrie 2012), prin care au fost aprobate reguli fiscale noi pentru anul curent şi determinată politica fiscală pentru anul 2013. Acesta este motivul reţinerii la publicarea ediţiei din luna septembrie. 
Monitorul fiscal FISC.md
21319

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” anunţă campanie promoţională de abonare pentru anul 2013

 


     Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”, care reprezintă unica revistă ce reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, a pregătit în această toamnă mai multe surprize pentru contribuabili. Astfel, din data de 17 septembrie şi pînă la 31 decembrie 2012 se anunţă o amplă campanie promoţională, în rezultatul căreia fiecare contribuabil care va procura abonament pentru anul 2013 va beneficia GRATUIT de Codul Fiscal al Republicii Moldova. (respectând condițiile termenilor de abonare).
Monitorul fiscal FISC.md
4716

Sîntem 3500 de abonaţi la publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”! Alătură-te nouă!

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” este unica revistă ce reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat iar activităţile administrativ-organizatorice aferente publicaţiei au revenit în sarcina Î.S.”Fiscservinform”. Materialele publicate în paginile ei sînt adevărate ghiduri de informare în activitatea contribuabililor, întrucît articolele sînt elaborate de specialişti în domeniu. Înainte de fiecare apariţie a revistei, colegiul redacţional elaborează şi selectează cu atenţie conţinutul materialelor care necesită a fi publicate, pentru a oferi contribuabililor informaţia teoretică şi veridică, pe baza căreia să-şi poată efectua activitatea practică. 
Monitorul fiscal FISC.md
8903

A fost scos de sub tipar Nr. 04 (8) al revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD”

A fost editat numărul 04 (8) al publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, astfel încît curînd toţi abonaţii la revista, ce conţine informaţii oficiale şi veridice în domeniul politicii fiscale, vor deveni posesorii noului număr.
 
Ediţia dată a „Monitorului Fiscal FISC.MD” păstrează conţinutul său tradiţional, dar în acelaşi timp este îmbogăţită cu două rubrici noi.
 
În compartimentul ”Documente şi comentarii” cititorii se pot informa referitor la: „Aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în „Registrul general electronic al facturilor fiscale”; „Aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni și defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale”; „Administrarea dărilor de seamă fiscale corectate”; „Circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor bănești din conturile bancare ale restanţierilor”; „Modificarea modului de executare a art. 229 din titlul V al Codului fiscal”; „Expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat și instituții financiare”; „Aplicarea T.V.A. la livrarea producţiei agricole”; „Particularităţile calculării și virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012”.
Monitorul fiscal FISC.md
2049

Modulul „Newsline Monitorul Fiscal FISC.MD” pune la dispoziţia contribuabililor modificările operate în Codul fiscal al Republicii Moldova pînă la data de 25.05.2012.

În legătură cu fluxul sporit de modificări operate în legislaţia fiscală, a apărut necesitatea actualizării Codului fiscal al Republicii Moldova. Aşadar, colegiul redacţiei al „Monitorului Fiscal FISC.MD” a selectat totalitatea amendamentelor Codului fiscal de pînă la data de 25 mai curent şi le oferă abonaţilor revistei prin intermediul „Newsline Monitorul Fiscal FISC.MD”. 
Monitorul fiscal FISC.md
24529

Ce este bonul de plată?

Din punct de vedere al DEX-ului, bonul de plată este o hîrtie emisă de stat sau de o instituție financiară recunoscută de stat, pe baza căreia se eliberează o marfă, un bun etc.  
Bonul de plată este contribuţia fiecăruia pentru binele comun.Este o dovadă că o parte din banii achitaţi merg spre domeniile sociale, spre copii şi bătrâni, spre educaţie şi sănătate, spre îmbunătăţirea standardelor de viaţă. Altfel spus, bonul de plată este o dovadă că prestatorul este sincer cu statul.
 
Cîte impozite conţine un bon de plată?
            Fiecare notă de plată pe care cumpărătorul o achită conţine cca 30% impozite, care urmează să ajungă în bugetul de stat. De multe ori însă aceşti bani nu ajung la destinaţie pentru că, cumpărătorul nu cere bonul de casă.
Monitorul fiscal FISC.md
1918

S-a simplificat modalitatea de abonare on-line la publicaţia periodică

Redacţia publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” se gîndeşte în permanenţă la confortul fiecărui abonat, propunînd diverse soluţii de optimizare. De aceea, cu scopul de a simplifica procedura de abonare şi a exclude necesitatea de deplasare la sediul instituţiei care se ocupă de acest proces (Î.S.”Fiscservinform”, Î.S.”Poşta Moldovei”, Î.I. „Cuzencov-Eva”, S.A. „Moldpresa”, S.R.L. „Ediţii Periodice”, S.R.L. „MaxExpres”) a fost elaborat un formular, care poate fi accesat prin intermediul portalului www.monitorul.fisc.md.
Monitorul fiscal FISC.md
2048

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” – 1 an de la lansare

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Procesul de organizare şi editare a fost posibil cu suportul oferit de Proiectul USAID/BIZTAR în Republica Moldova, iar Î.S.”Fiscservinform” a fost desemnată responsabilă de toate activităţile administrativ-organizatorice aferente publicaţiei.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă. Constituind un ghid al politicilor fiscale din Republica Moldova, în paginile ei sînt incluse mai multe rubrici, printre care menţionăm:
Monitorul fiscal FISC.md
1565

Abonează-te ACUM la modulul “Newsline Monitorul Fiscal FISC.MD”!

Ţinînd cont de fluxul sporit al modificărilor în legislația fiscală şi necesitatea informării rapide a tuturor abonaţilor publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, colegiul de redacție propune un nou modul de interacțiune.
Astfel, fiecare abonat al publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, după introducerea email-ului în modulul de informare „Newsline Monitorul Fiscal FISC.MD” plasat pe portalul servicii.fisc.md, primeşte informații adiționale despre modificările legislației fiscale, scrisori ale Ministerului Finanțelor şi IFPS, precum şi alte articole, tabele care nu sînt publicate în revistă. Mai mult decît atît, acest modul a fost creat cu scopul unei informări continuie şi rapide vizavi de noile modificări, în baza cărora contribuabilii să-şi poată desfăşura eficient activitatea. 
Monitorul fiscal FISC.md
7078

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” - ediţia 3 (7) 2012

Ediţia 3 (7) 2012 a publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” este deja tipărită. Astfel, contribuabilii care au ales să se aboneze la revista ce reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, vor fi în curînd posesorii noului număr, care conţine în mare parte rubricile ediţiilor anterioare, dar şi altele noi. Tema centrală a ediţiei este implementarea, comentarea şi perfecţionarea Legii nr. 267 din 23.11.2011 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 13.01.2012. 
Monitorul fiscal FISC.md
1549

COMUNICAT DE PRESĂ: Publicaţia periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a împlinit 1 an de activitate!

Publicaţia periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a împlinit 1 an de activitate. Fiind concepută pentru a reflecta poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), pe parcursul unei perioade scurte de timp revista a reuşit să atragă atenţia unui număr mare de abonaţi (cu tendinţe de majorare), graţie importanţei informaţiilor publicate.
    
    Avînd ca scop definirea unui nou cadru de interacţiune dintre SFS şi contribuabili, bazat pe principiul transparenţei, „Monitorul fiscal FISC.MD” promovează valorile şi politicile fiscale. Obiectivul trasat constă în fundamentarea unor relaţii de colaborare şi parteneriat dintre contribuabili şi autoritatea publică.