Корпоративный блог Fiscservinform
737

COMUNICAT de PRESĂ - SFS lansează astăzi un nou serviciu electronic

Serviciul Fiscal de Stat are responsabilitatea de a crea şi de a menţine o administrare fiscală eficientă, care să fie în serviciul contribuabililor şi să le asigure comoditatea în relaţia lor cu SFS. În acest sens, tehnologiile informaţionale constituie un factor necesar şi obligatoriu pentru atingerea obiectivelor stabilite şi întru implementarea calitativă a reformelor în sistemul fiscal naţional.

Reieşind din contextul dat, Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova, cu suportul Î.S. „Fiscservinform”, a asigurat eficientizarea procesului de depunere a cererilor privind înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a cererilor de înregistrare a subdiviziunilor, prin lansarea unui nou serviciu electronic fiscal — „e-Cerere”. Acesta reprezintă o metodă rapidă şi comodă de creare, semnare şi prezentare a solicitărilor de înregistrare menţionate către oficiul fiscal. Totodată, „e-Cerere” permite analiza, prelucrarea şi emiterea certificatului electronic semnat de inspectorul fiscal.

Noua funcţionalitate este deja integrată pe pagina web servicii.fisc.md.

Deci, dacă până la momentul actual contribuabilii erau nevoiţi să se deplaseze la Inspectoratul Fiscal, cel puţin de 2 ori, pentru a depune şi eventual a recepţiona cererile vizate pe suport de hârtie, utilizând SIA „e-Cerere” acum o pot face on-line cu ajutorul unui calculator şi a semnăturii electronice. Oportunitatea de utilizare a instrumentului le este oferită tuturor contribuabililor care dispun de semnătură electronică, eliberată de unul dintre centrele de certificare acreditate în RM.

La conferinţa de presă organizată astăzi, 9 decembrie 2015, cu ocazia lansării oficiale a sistemului în exploatare experimentală, dl. Ion Prisăcaru, şef al IFPS a comunicat: „Politica actuală de administrare fiscală este orientată spre asigurarea comodităţii contribuabililor; minimizarea costurilor activităţilor de raportare fiscală; soluţionarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii. Toate acestea au drept scop general sporirea încrederii publicului în procesul de gestiune fiscală şi pe această cale sporirea nivelului de civism fiscal în societatea noastră.
Sistemul „e-Cerere” răspunde cerinţelor actuale a mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritatea fiscală, fiind un instrument ce înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale.”

Potrivit informaţiilor prezentate, la prima etapă acest serviciu pune la dispoziţia utilizatorilor două module: „Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.” şi „Gestionarea on-line a subdiviziunilor”, cu ajutorul cărora este posibil înregistrarea/anularea on-line atât ca plătitor de T.V.A cât şi a subdiviziunilor agentului economic.

Detalii privind funcţionalităţile şi modul de utilizare eficientă a respectivelor soluţii au fost expuse de dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, care a mai specificat că în proces de dezvoltare sunt alte 3 instrumente ce fac parte din acest sistem şi au menirea de a facilita suplimentar interacţiunea în perspectivă a contribuabililor cu SFS pe următoarele domeniile:

„Înregistrarea persoanelor licenţiate”;
„Înregistrarea ca plătitor de accize”;
„Cererea de eliberare a certificatului de rezidenţă sau a formelor de atestare a impozitului pe venit achitate către nerezidenţi în Republica Moldova”.

Serviciul „e-Cerere” este elaborat ca o platforma multi-modulară, care simplifică procedura de înregistrare, modificare şi anulare a certificatelor privind înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a certificatelor de înregistrare a subdiviziunilor, având în vedere că permite evidenţa şi prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili şi eliberarea on-line a certificatelor de către SFS.

De asemenea la conferinţă s-a comunicat despre disponibilitatea unei noi rubrici din cadrul portalului fisc.md — „Anticamera on-line”, lansată pentru a oferi posibilitatea persoanelor fizice şi juridice să discute direct, în mod on-line, cu conducerea SFS pe diverse subiecte de interes comun. După cum a specificat Şeful IFPS, dl. I. Prisăcaru, acest modul va permite realizarea întîlnirilor tematice, conferinţelor de presă, a diverselor prezentări şi instruiri — toate în regim on-line, îndemnând să fie utilizat nu doar de contribuabili, dar şi de către reprezentanţii mass-media.

Activităţile de implementare a noilor instrumente de relaţionare a contribuabililor cu SFS au la bază promovarea sloganului „Funcţionarul fiscal — în serviciul contribuabilului!” şi stabilirea unei administrări fiscală moderne, cu performanţe similare sistemelor fiscale din statele dezvoltate a Uniunii Europene.

Informaţii suplimentare şi suport puteţi obţine contactând Centrul Unic de Apel al SFS la numărul de telefon 0 80001525.

0 комментариев

:) :( ;) :o O:-) (muscle) (bee) :-D :-P :-$ (bye) (clap) (crazy) (curtsey) (dance) ]:-> 8-) (drink) (friend) (blum) :`( (hide) (rose) (y) <3 (help) :* (zzz) (music) (no) (party) (popcorn) (preved) (punish) (rofl) (rtfm) (tease) (thanks) :o

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.